Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Január 2020

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 6895
Celkový počet vyhľadávanie: 116520

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 955

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 5940