Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Júl 2019

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 6122
Celkový počet vyhľadávanie: 116529

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 473

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 5649