Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Január 2019

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 8273
Celkový počet vyhľadávanie: 127288

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 968

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 7305