Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: September 2018

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 3360
Celkový počet vyhľadávanie: 116520

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 830

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 2530