Výsledky vyhledávání | Městská knihovna Poděbrady http://tritius.knihovnapodebrady.cz/search/rss?q=d%C4%9Bdina Výsledky vyhledávání Dědina Dvořáková, Petra, 1977- Dědina Dvořáková, Petra Dědina : pole, závist, chtíč a otčina Dvořáková, Petra, 1977- Písně pastvin a lesů Příběhy lásky : od nejstarších dob až do pozdního středověku Mertlík, Rudolf, 1913-1985 Polykratův prsten : Dobrodružné příběhy z dávných časů Mertlík, Rudolf, 1913-1985 Starověké báje a pověsti Mertlík, Rudolf, 1913-1985 Polabí 2001 : Vlastivědný zpravodaj. vol. 35 Mikulecká dědina Lidové písně / Hlahol Pyrrhovo vítězství Edvarda Beneše : Dědinová, Sidonie, 1935-