Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Thoreau, Henry David, 1817-1862


Citace: NKC
Citace: Thoreau, Henry David. Walden, aneb, Život v lesích. Vyd. 6., V tomto překladu 2. Praha: Paseka, [2006]
Citace: Literární noviny 35/2006, str. 10
Citace: Thoreau, Henry David. Esence života: výběr z poezie. 1. vyd. Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 2012
Citace: LC (Names), cit. 11. 6. 2012
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 6. 2012
Americký filosof, esejista, moralista a básník.
Záhlaví či zpřesnění: Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.